Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli

KPN: OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg na „dzierżawę rolnośrodowiskową terenów łąkowych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu ochrony ekosystemów nieleśnych w latach 2021-2026” – postępowanie nr 2

Udostępnij

Przetarg będzie miał formę przetargu pisemnego nieograniczonego, otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie dyrekcji KPN – Izabelin, ul. Tetmajera 38, mała sala edukacyjna, w dniu 23.06.2021 r., o godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu – Dzierżawa rolnośrodowiskowa 2021 – postepowanie nr 2 (kampinoski-pn.gov.pl)

Udostępnij