Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

W ramach naszych działań na rzecz rozwoju gmin, prowadzimy badanie potrzeb mieszkańców. Chcemy poznać Państwa opinie na temat szans i problemów naszej okolicy, aby móc wdrażać projekty, które spełnią konkretne potrzeby.

Udostępnij

Zachęcamy do wypełnienia ankiety online, która jest dostępna tu lub do wypełnienia jej w wersji papierowej i dostarczenia do biura LGD.

Mając na uwadze postęp prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 chcielibyśmy zaprosić mieszkańców, przedstawicieli JST, działaczy społecznych, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców do podzielenia się swoimi pomysłami na temat rozwoju naszego obszaru działania.


Państwa pomysły mają kluczowe znaczenie dla kształtowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.


Aby zgłosić pomysł projektu, należy wypełnić dokument „projekt pomysłu – fiszka projektowa” i złożyć go w biurze LGD lub przesłać podpisany skan na adres biuro@lgdkampinos.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 794 04 88. Czekamy na Wasze pomysły do 10 maja 2023 r.

Dziękujemy za zaangażowanie!

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” 

Udostępnij