Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

LXIV SESJA RADY GMINY KAMPINOS

Serdecznie zapraszam na LXIV Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad LXIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad: LXII Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 22 maja 2023 r., LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 7 czerwca 2023 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Kampinos za 2022 rok.
 • przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2022 rok.,
 • debata nad Raportem o stanie Gminy Kampinos za 2022 rok.

7. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za rok 2022.

2)Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.

 • sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2022 r.,
 • sprawozdanie finansowe Gminy Kampinos za 2022 r.,
 • informacja o stanie mienia Gminy Kampinos,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Wójta Gminy Kampinos sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2022 r.,
 • głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.

3)Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

 • opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2022 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos,
 • przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos,
 • głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

8. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Udostępnij