Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

NABÓR UZUPELNIAJĄCY! Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Udostępnij

Gmina Kampinos zaprasza osoby, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) pracowali w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Kwalifikowani będą uczniowie szkół podstawowych oraz średnich zamieszkujący gminę, gdzie funkcjonował niegdyś PGR.

Mamy możliwość przyjęcia jeszcze 5 wniosków ( 5 laptopów dla 5 dzieci). Liczy się kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia wniosku jest przedstawienie dowodów zatrudnienia przodka w PGR – np. świadectwa pracy, umowy o pracę.

Wnioski o udział w projekcie (załączone poniżej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać  w Sekretariacie Urzędu Gminy do 11 marca 2022 r.

Wymagane dokumenty:                                                                                                                                       

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę.
  2. Oświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły średniej, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.
  3. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR.
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu przekazywany będzie na własność beneficjentom programu, bez konieczności zwrotu do Gminy po zakończeniu nauki przez ucznia, do uczestnictwa w projekcie kwalifikowani będą uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujący teren całej gminy a nie tylko miejscowości w których funkcjonował PGR.

Materiały do pobrania:

Udostępnij