Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dotacja celowa na dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w wysokości 12 000 zł pozwoli Gminie Kampinos na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami oraz lektur szkolnych które są dostępne na rynku księgarskim dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Udostępnij

Dodatkowo w ramach realizacji zadania zostanie zorganizowane co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, co najmniej jedno spotkanie z rodzicami poruszające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży, oraz co najmniej jeden projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Szkoła dostosuje również  pracę biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.

Zadanie zostanie zrealizowane do 31 grudnia 2022 roku.

Łączna wartość zadania 15 000 zł

Otrzymana dotacja 12 000 zł

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-15.png
Udostępnij