Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

Obowiązek zgłaszania nowych, bądź wymienionych źródeł ciepła do CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) zbiera informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Udostępnij

Obowiązek składania deklaracji CEEB wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek zgłosić do CEEB, z jakiego źródła ogrzewania korzysta.

Jednorazowe wypełnienie deklaracji nie sprawia, że obowiązek ten zanika. Każde nowe zainstalowane źródło ciepła wymaga złożenia nowej deklaracji. Powinniśmy ją zatem powtarzać za każdym razem, gdy następuje zmiana źródła ciepła.

Zgodnie z przepisami, obowiązek przekazania deklaracji spoczywa dla:

nowych źródeł ciepła – 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia,

źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,

Przypominamy, w jaki sposób można złożyć deklarację?

1)   w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Jej wypełnienie w aplikacji nie zajmie dłużej niż kilka minut.

2)    w formie papierowej – wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w urzędzie gminy.

Przydatne linki:

  1. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne 

https://zone.gunb.gov.pl/sites/default/files/deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf

2.Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

https://zone.gunb.gov.pl/sites/default/files/deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf

3. Pytania i odpowiedzi znajdziemy pod linkiem:

https://zone.gunb.gov.pl/pl/pytania-i-odpowiedzi-2

Udostępnij