Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn.: „Aktywni w działaniu”

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia/publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Udostępnij

W związku z powyższym, pisemne uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 lub wysłać na adres e-mail: urzad@kampinos.pl ,w terminie do dnia 7 czerwca 2023 r. do godziny 15.30.

Udostępnij