Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Ogłoszenie dotyczące rozliczeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Uprzejmie informujemy, że w związku z obowiązywaniem od dn. 01.07.2022r. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wszystkich odbiorców, niezależnie od zużycia, obowiązuje kwartalne rozliczenie opłat z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków.

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są zgłaszać odczyt stanu wodomierza i podlicznika w terminie od 1 do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału tj.:

  • Od 01.03 do 15.03
  • Od 01.06 do 15.06
  • Od 01.09 do 15.09
  • Od 01.12 do 15.12

Odbiorcom, którzy nie zgłoszą wskazań wodomierza we wskazanym terminie, naliczone zostaną opłaty na podstawie średniego zużycia.

Przypominamy, że zgłoszenia można dokonać:

1) telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. (22) 725 00 40 wewn. 223; kom. 510 196 770;

2) w formie wiadomości sms na nr tel. kom.: 510 196 770 zawierającej w treści:

    imię i nazwisko płatnika (lub nazwa firmy): ……………………………….;

    adres posesji ………………………………;

    aktualny odczyt wodomierza głównego [m3];

    aktualny odczyt podlicznika (jeżeli występuje),[m3];

3) drogą elektroniczną na adres e-mail: woda@kampinos.pl, w następującym układzie:

    imię i nazwisko płatnika (lub nazwa firmy): ………………………………..;

    adres posesji ………………………………;

    aktualny odczyt wodomierza głównego [m3 ];

    aktualny odczyt podlicznika (jeżeli występuje),[m3]

4) Osobiście w Urzędzie Gminy Kampinos

Prosimy nie wysyłać wiadomości na adres: woda@kampinos.info – faktury z tego adresu są generowane automatycznie.
Ponadto Urząd Gminy Kampinos informuję, że istnieje możliwość udostępniania faktur za zużytą wodę i odbiór ścieków w formie elektronicznej (e-faktury) na adres e-mail wskazany przez odbiorcę usług.
Zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej należy zgłosić w formie pisemnej deklaracji – „Deklaracja dot. Rozliczeń za wodę i ścieki”


Uwaga: Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej spowoduje zaprzestanie wysyłania faktur papierowych na adres pocztowy odbiorcy.


Udostępnij