Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klienta w Urzędzie Gminy Kampinos

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. informujemy, że do 27 grudnia br. w Urzędzie Gminy Kampinos będą obowiązywały następujące zasady:

Udostępnij

Nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa klientów, z wyjątkiem pilnych spraw, w których nie jest to możliwe;

W Urzędzie Stanu Cywilnego sprawy niezbędne, niecierpiące zwłoki (np.: sporządzanie aktów zgonu, wydawanie dowodów osobistych gdy kończy się termin ważności dotychczasowego dokumentu) będą załatwione po uprzednim telefonicznym kontakcie;

Sprawy nie wymagające bezwzględnego stawienia się w Urzędzie Gminy będziemy załatwiać drogą telefoniczną, e-mail oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Kontakt:
tel.: 22 725 00 40 wew.211
e-mail: urzad@kampinos.pl;

Korespondencję papierową kierowaną do Urzędu Gminy należy składać do skrzynki umieszczonej przed schodami Urzędu. W przypadku wymaganego potwierdzenia daty złożenia korespondencji, potwierdzenie to będzie dostarczane korespondencyjnie w formie elektronicznej lub papierowej;

We wskazanym terminie nie będzie możliwości wnoszenia opłat w kasie Urzędu. Wszelkie płatności prosimy uiszczać z wykorzystaniem bankowości elektronicznej lub w innej formie nie wymagającej wizyty w Urzędzie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie możliwości i sposobu załatwienia Państwa spraw zachęcamy do kontaktu z wykorzystaniem ww. środków komunikowania się.

Uwaga: kasa w Urzędzie Gminy jest nieczynna!

Udostępnij