Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Organizacja komunikacji miejskiej

w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Trzech Króli

Udostępnij

W okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Święta Trzech Króli tj. w dniach 11.12.2021 r. ÷ 9.01.2022 r.  ZTM zaproponował przyjęcie następujących założeń do organizacji komunikacji miejskiej:

w dniu 12.12.2021 r. (niedziela):

autobusy:

 • linie dzienne kursują wg sobotniego rozkładu jazdy;
 • linie lokalne typu L-x kursują wg niedzielnego rozkładu jazdy;
 • rozkład specjalny:
  • 190 (sobotni rozkład z niedzielnymi rankami i wieczorami);
 • linie nocne – kursują wg niedzielnego (NS) rozkładu jazdy;

w dniach 13-17.12.2021 r. (poniedziałek-piątek):

autobusy, tramwaje, metro, SKM:

 • kursują bez zmian;

w dniu 18.12.2021 r. (sobota):

autobusy:

 • kursują wg sobotniego rozkładu jazdy;

SKM:

 • kursuje bez zmian;

w dniu 19.12.2021 r. (niedziela):

autobusy:

 • linie dzienne kursują wg sobotniego rozkładu jazdy;
 • linie lokalne typu L-x kursują wg niedzielnego rozkładu jazdy;
 • rozkład specjalny:
  • 190 (sobotni rozkład z niedzielnymi rankami i wieczorami);
 • linie nocne – kursują wg niedzielnego (NS) rozkładu jazdy;

SKM:

 • kursuje bez zmian;

w dniach 20-22.12.2021 r. (poniedziałek-środa):

autobusy:

 • kursują wg rozkładu jazdy dnia powszedniego;

SKM:

 • kursuje wg rozkładu jazdy dnia powszedniego;

w dniu 23.12.2021 r. (czwartek):

autobusy:

 • kursują wg rozkładu jazdy dnia powszedniego;

SKM:

 • kursuje wg rozkładu jazdy dnia powszedniego;

w dniu 24.12.2021 r. (Wigilia – piątek):

autobusy:

 • linie dzienne (w tym lokalne typu L-x) kursują wg sobotniego rozkładu jazdy;
 • linie nocne kursują wg weekendowego (NP) rozkładu jazdy (linie N5x wg niedzielnego);
 • zawieszenie kursowania linii: 200;
 • zwiększenie częstotliwości kursowania linii w szczycie A (ramowo w godz. 5-9, zależne od linii):
  • 140 (częstotliwość w szczytach: 30’->10-20’, na wspólnym odcinku z linią 738 – 15’->10’);
  • 145 (częstotliwość: 20-30’->15’);
  • 150 (częstotliwość: 30’->10-20’, na wspólnym odcinku z linią 750 – 15’->10’);
  • 199 (częstotliwość: 30’->20’);
  • 210 (częstotliwość: 30’ od początku kursowania);
  • 245 (wydłużenie godzin kursowania oraz częstotliwość: 30’->20’);
  • 709 (częstotliwość: 15’->10’);
  • 719 (częstotliwość: 60’->30’);
  • 723 (uruchomienie dodatkowych kursów na trasie skróconej: ŻERAŃ FSO – MICKIEWICZA (LEGIONOWO), częstotliwość na tym odcinku: 40’->20’);
  • 739 (częstotliwość: 30’->20’);
 • korekta trasy:
  • 177 – wydłużenie do pętli P+R AL.KRAKOWSKA (od godz. 17, za zawieszoną linię 220);
  • 735 – (zawieszenie podjazdów do KUPIECKIEJ po godz. 15 oraz wcześniejsze rozpoczęcie kursowania);
 • zwiększenie pojemności taboru: 110, 711, 721, 724;

SKM:

 • kursuje wg rozkładu jazdy dnia powszedniego;

w dniach 25-26.12.2021 r. (Boże Narodzenie – sobota-niedziela):

autobusy:

 • linie dzienne (w tym lokalne typu L-x) kursują wg świątecznego rozkładu jazdy;
 • linie nocne – kursują:
  • w noc 25/26.12 wg weekendowego (NP) rozkładu jazdy;
  • w noc 26/27.12 wg niedzielnego (NS) rozkładu jazdy;
 • zawieszenie kursowania linii: 200;
 • korekta trasy:
  • 177 – wydłużenie do pętli P+R AL.KRAKOWSKA (za zawieszoną linię 220);
  • 251 – skierowanie wybranych kursów przez Ogród Botaniczny (do godz. 15, za linię 139);
  • 735 – zawieszenie podjazdów do KUPIECKIEJ;
 • rozkład specjalny:
  • 112 (częstotliwość: 15’->20’);
  • 139 (uruchomienie kursowania tylko w ramowych godz. 15-21, częstotliwość: 40’ – autobusy 18m);
  • 255 (częstotliwość: 20’->30’);

SKM:

 • kursuje wg świątecznego rozkładu jazdy;

w dniach 27-31.12.2021 r. (poniedziałek-piątek):

autobusy:

 • linie dzienne kursują wg rozkładu jazdy dnia powszedniego;
 • linie lokalne typu L-x kursują wg rozkładu jazdy dnia powszedniego (w dniu 31.12 linie L40 i L45 kursują wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty i niedziele);
 • linie nocne – kursują:
  • w noce od 27/28.12 do 30/31.12 wg rozkładu jazdy dnia powszedniego;
  • w noc 31.12/1.01 wg weekendowego (NP) rozkładu jazdy wraz ze skierowaniem na wszystkie linie nocne (oprócz linii N5x) autobusów przegubowych – z uwzględnieniem zakazów taborowych;
 • zawieszenie kursowania linii: 200;
 • zawieszenie funkcjonowania kursów skróconych na liniach:
  • 190 (METRO RATUSZ-ARSENAŁ – CH MARKI)tylko w szczycie B;
 • rozkład specjalny:
  • 709 (częstotliwość w mikroszczycie A: 3’->5’);

SKM:

 • kursuje wg rozkładu jazdy dnia powszedniego;

w dniu 1.01.2022 r. (Nowy Rok – sobota):

autobusy:

 • linie dzienne (w tym lokalne typu L-x) kursują wg świątecznego rozkładu jazdy;
 • linie nocne kursują wg weekendowego (NP) rozkładu jazdy;
 • zawieszenie kursowania linii: 200;
 • korekta trasy:
  • 177 – wydłużenie do pętli P+R AL.KRAKOWSKA (za zawieszoną linię 220);
  • 251 – skierowanie wybranych kursów przez Ogród Botaniczny (do godz. 15, za linię 139);
  • 735 – zawieszenie podjazdów do KUPIECKIEJ;
 • rozkład specjalny:
  • 112 (częstotliwość: 15’->20’);
  • 139 (uruchomienie kursowania tylko w ramowych godz. 15-21, częstotliwość: 40’ – autobusy 18m);

SKM:

 • kursuje wg świątecznego rozkładu jazdy;

w dniu 2.01.2022 r. (niedziela):

autobusy:

 • kursują wg świątecznego rozkładu jazdy;
 • zawieszenie kursowania linii: 200;

SKM:

 • kursuje wg świątecznego rozkładu jazdy;

w dniach 3-5.01.2022 r. (poniedziałek-środa):

autobusy:

 • linie dzienne (w tym lokalne typu L-x) kursują wg rozkładu jazdy dnia powszedniego;
 • linie nocne – kursują:
  • w noce 3/4.01 i 4/5.01 wg rozkładu jazdy dnia powszedniego;
  • w noc 5/6.01 wg weekendowego (NP) rozkładu jazdy (oprócz linii N58, która nie kursuje);

SKM:

 • kursuje wg rozkładu jazdy dnia powszedniego;

w dniu 6.01.2022 r. (Trzech Króli – czwartek):

autobusy:

 • linie dzienne (w tym lokalne typu L-x) kursują wg świątecznego rozkładu jazdy;
 • linie nocne kursują wg niedzielnego (NS) rozkładu jazdy;
 • zawieszenie kursowania linii: 200;
 • korekta trasy:
  • 735 – zawieszenie podjazdów do KUPIECKIEJ;

SKM:

 • kursuje wg świątecznego rozkładu jazdy;

w dniu 7.01.2021r. (piątek):

autobusy:

 • linie dzienne (w tym lokalne typu L-x) kursują wg sobotnich rozkładów jazdy;
 • uruchomienie kursowania linii 850;
 • specjalne rozkłady jazdy linii:
 • 140 (częstotliwość w szczytach: 30’->10-20’, na wspólnym odcinku z linią 738 – 15’->10’);
 • 145 (częstotliwość w szczytach: 20’->15’);
 • 150 (częstotliwość w szczytach: 30’->10-20’, na wspólnym odcinku z linią 750 – 15’->10’);
 • 190 (wcześniejsze rozpoczęcie kursowania z częstotliwością 10’, dodatkowe kursy skrócone na odcinku CH MARKI – METRO RATUSZ-ARSENAŁ, częstotliwość w szczytach na tym odcinku 10’->5’);
 • 199 (rozkład jazdy dnia powszedniego);
 • 210 (zwiększenie częstotliwości w godzinach wczesnoporannych);
 • 245 (wydłużenie godzin kursowania oraz zwiększenie pojemności taboru);
 • 709 (częstotliwość w szczytach: 15’->10’, zwiększenie częstotliwości w godzinach wczesnoporannych);
 • 710 (częstotliwość w szczytach: 20-40’->30’ na wspólnym odcinku z liniami 724 i 742 – 20’->15);
 • 719 (częstotliwość w szczytach: 60’->30’);
 • 723 (uruchomienie dodatkowych kursów na trasie skróconej: ŻERAŃ FSO – MICKIEWICZA (LEGIONOWO), częstotliwość w szczytach na tym odcinku: 40’->20’);
 • 724 (częstotliwość w szczytach: 120’->60’);
 • 739 (częstotliwość w szczytach: 30’->20’);
 • 742 (częstotliwość w szczytach: 120’->60’);
 • 743 (częstotliwość w szczytach: 120’->60’);
 • zwiększenie pojemności taboru: 724;
 • linie nocne – kursują wg weekendowego (NP) rozkładu jazdy;

SKM:

 • kursuje wg świątecznego rozkładu jazdy;

w dniu 8-9.01.2022 r. (sobota-niedziela):

autobusy, tramwaje, metro, SKM:

 • kursują bez zmian.

Zespoły przystankowe bez obsługi w stosunku do podstawowego rozkładu jazdy w weekendy:

w dniu 24.12.2021r. (Wigilia), po godzinie 17:

W Warszawie

 • OGRÓD BOTANICZNY  (dostępność do komunikacji: 1000m od ZP BOROWA) (linia 139);
 • WCZASOWA (dostępność do komunikacji: 500m od ZP BOROWA) (linia 139);

Poza Warszawą:

 • ANUSINEK (Kąty Węgierskie) (linia 736);
 • GEN. ROI (Legionowo) (linia 736);
 • WĘGIERSKIE (Kąty Węgierskie) (linia 736);
 • (Legionowo) (linia 736);
 • (Józefów k. Legionowa) (linia 736);
 • (Legionowo) (linia 736);
 • (Legionowo) (linia 736);
 • (Legionowo) (linia 736);
 • (Legionowo) (linia 736);
 • (Legionowo) (linia 736);
 • (Legionowo) (linia 736);
 • (Józefów k. Legionowa) (linia 736);

Uwaga. W czasie przygotowywania niniejszych zmian, m.in. ze względu na powiązania koordynacyjne, mogą wystąpić nieznaczne odstępstwa w zakresie listy linii objętych korektami.

Więcej informacji pod linkiem https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/

Udostępnij