Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

OSP Stare Gnatowice

Ochotnicza Straż Pożarna
Stare Gnatowice 4
05-085 Kampinos
Kontakt: 602 435 247; 0-505 856 506
Rok założenia: 1911

DANE


Nr ID: 6034
KRS: 21803
Regon: 16194635
NIP: 1181489990
Konto bankowe: 66 8015 0004 1000 0127 2010 0002

ZARZĄD


Prezes: Rafał Izak
Naczelnik: Jacek Zygmunciak
Sekretarz: Elżbieta Jabłonowska
Skarbnik: Marek Zygmunciak

SPRZĘT


Mercedes ATEGO, GBA DENNIS RAPIER, GBA DAF, Podnośnik Star 200, Peugeot Boxer,
holmatro, sprzęt ratownictwa przedmedycznego, aparaty powietrzne, piła do cięcia betonu i stali

HISTORIA


Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gnatowicach

Jednostkę powołano do życia w 1911 roku. Bezpośrednią inspiracją do utworzenia straży pożarnej był wielki pożar wsi w 1909 roku, kiedy to spłonęło doszczętnie kilka zagród – brak było odpowiedniego sprzętu gaśniczego, a pomoc zorganizowana przez mieszkańców była chaotyczna i mało skuteczna.
Pierwszym prezesem wybrany został Władysław Karnkowski, naczelnikiem – Tomasz Ziółkowski, skarbnikiem – Władysław Zygmunciak, wiceprezesem – Franciszek Wróblewski, a gospodarzem Antoni Jastrzębski. W skład zarządu weszli również:
Jan Karasiński, Wojciech Orzechowski, Walenty Kowalki, Romuald Dorożalski, Feliks Trojańczyk, Roman Kwiatkowski, Antoni Jastrzębski i inni.

Rozpoczęły się starania o zakup sprzętu i budowę strażnicy. W 1928 roku został częściowo zmieniony skład zarządu. Naczelnikiem został Feliks Trojańczyk.
W tym samym roku przekazano jednostce zakupiony przez miejscowe społeczeństwo sztandar. Przystąpiono także do budowy strażnicy, którą do użytku przekazano w 1932 roku. Ze składek członków OSP i miejscowego społeczeństwa zakupiono konny wóz strażacki, beczkę do wody, pompę ręczną i drabinę. W tamtych latach jednostka brała czynny udział w zawodach okręgowych zajmując kilkakrotnie I miejsce – za co otrzymywała dyplomy i puchary.

W czasie okupacji działalność OSP była znacznie ograniczona, jednak większość druhów w razie potrzeby niosła pomoc społeczeństwu nie tylko w pożarowej potrzebie.

Po wyzwoleniu wybrano nowy zarząd . Naczelnikiem został ponownie Feliks Trojańczyk. W skład zarządu weszli również: Romuald Dorożalski, Franciszek Wróblewski, Antoni Jastrzębski, Władysław Zygmunciak i Stefan Wołczyński.

Jednostka cały czas jest bardzo czynna. Organizuje różne imprezy: zabawy ludowe, pokazy, bierze udział w ćwiczeniach i zawodach. W roku 1964 otrzymuje pierwszą motopompę M – 400, następnie motopompę M-800, węże, drabinę, umundurowanie oraz samochód „Star25”. Strażacy modernizują strażnicę odbudowując dwa boksy garażowe i część świetlicową.

W 1976 roku strażacy otrzymują typowy wóz pożarniczy „Star 25 GBM 2/8”, organizują drużynę młodzieżową i kobiecą.

W latach 1976 – 1980 częściowo zmieniono zarząd. Prezesem został Bolesław Piotrowski, Naczelnikiem Andrzej Wołczyński, gospodarzem – Jerzy Wróblewski.

W dalszym ciągu doskonalono wyszkolenie bojowe jednostki oraz organizowano rozbudowę strażnicy.
W różnorodnych zawodach i ćwiczeniach jednostka zajmuje wiele czołowych miejsc.
W dowód uznania za dobrą działalność jednostka otrzymuje w 1984 roku wóz bojowy Star 244 GBM 2,5/6 z radiostacją.

Udostępnij