Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

OSP Strzyżew

Ochotnicza Straż Pożarna
Strzyżew 20
05-085 Kampinos
Kontakt: 693 618 751; 502 226 053
Rok założenia: 1971

DANE


Nr ID: 6035
KRS: 78970
Regon: 16280151
NIP: 1181530942
Konto bankowe: 75 8015 0004 1000 0228 2010 0001

ZARZĄD


Prezes: Dorota Drabińska
Naczelnik: Zbigniew Barański

Z-ca Naczelnika: Krzysztof Szynert
Sekretarz: Bogusława Pętlak
Skarbnik: Bartosz Bargieł

Gospodarz: Paweł Barański

SPRZĘT


GBA Star 266 2,5/16, Volvo FL 614, Ford Transit, pompa szlamowa, holmatro, zestaw pomocy przedmedycznej

HISTORIA


Kronika OSP w Strzyżewie

Jednostka OSP w Strzyżewie utworzona w kwietniu 1971 roku jest najmłodszą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Kampinos. W roku jej utworzenia przekazano również do użytku strażnicę wybudowaną w czynie społecznym (przy 60 % wkładu członków OSP).

W skład zarządu weszli: prezes – Stefan Stalpiński, naczelnik – Leonard Gmurczyk, sekretarz – Władysław Morgaś, skarbnik – Stefan Plichta, gospodarz – Stanisław Fabiniak.

Pierwsza zmiana w zarządzie nastąpiła w listopadzie 1972 roku – na miejsce Leonarda Gmurczyka naczelnikiem wybrano Franciszka Wypierowskiego.
Piętnastego czerwca 1973 roku jednostka otrzymała pierwszy sprzęt: motopompę M400, węże oraz samochód ”Gaz – 51”.

Na nadzwyczajnym zebraniu członków OSP zwołanym 12 grudnia 1974 roku wybrano nowy zarząd w składzie: prezes – Jerzy Trojańczyk, naczelnik – Tadeusz Przybylski, skarbnik – Stefan Plichta, sekretarz – Jerzy Ignatowski, członkowie zarządu: Szczepan Piasecki i Janusz Barański.

Z własnych funduszy jednostki wybudowane zostało ogrodzenie placu OSP i przeprowadzony został remont bieżący strażnicy (w 1975 roku). Również w 1975 roku, w maju, wymieniono motopompę M400 na motopompę M800.
Dwudziestego piątego czerwca 1976 roku jednostka otrzymała nowy samochód „Żuk A-05”, drugą motopompę M800 i węże tłoczone.

Jedenastego września 1976 roku miało miejsce spotkanie Druhów Weteranów OSP z terenu Gminy Kampinos. Na spotkaniu tym wręczono dyplomy oraz odznaczono strażaków wyróżniających się swą dotychczasową działalnością.

Osiemnastego stycznia 1977 roku, w nagrodę za dobrą konserwację i utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości bojowej OSP w Strzyżewie otrzymała wóz bojowy GBAM marki „Star 26”.

Piętnastego listopada 1977 roku ze stanowiska naczelnika zrezygnował Tadeusz Przybylski. Nowym naczelnikiem został Franciszek Wypierowski.
W 1978 roku przeprowadzono remont bieżący budynku strażnicy.
W grudniu 1980 roku jednostka otrzymała nową motopompę M800.

Udostępnij