Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

OSP Szczytno

Ochotnicza Straż Pożarna
Szczytno 38A
05-085 Kampinos
Kontakt: 698 212 248; 691 061 206
Rok założenia: 1924

DANE


Nr ID: 6036
KRS: 75392
Regon: 17420140
NIP: 1181616112
Konto bankowe: 11 8015 0004 1000 0156 2010 0001

ZARZĄD


Prezes: Jan Bojanowski
Naczelnik: Janusz Barciński
Sekretarz: Ryszard Antosik
Skarbnik: Iwona Więckowska

SPRZĘT


Iveco 100E18 2/16, Sprzęt ratowniczy OSP R-1, pompa szlamowa, LUKAS

HISTORIA


Kronika OSP w Szczytnie

W burzliwym roku 1924 po licznych pożarach zrodziła się chęć założenia Straży Pożarnej. Straż została założona przez dziedzica dóbr Szczytno Lucjana Bojasińskiego – pierwszego Prezesa, który pełnił tę funkcję do 1945 roku. W skład komitetu założycielskiego weszli ponadto: Antoni Binienda, Józef Binienda, Józef Trojańczyk, Michał Więckowski.

Pierwszym naczelnikiem został Piotr Więckowski, zaś następnymi: Władysław Binienda i Stanisław Binienda. Tegoż (1924) roku została zakupiona sikawka ręczna i beczkowóz. Konie do straży dał Lucjan Bojasiński, udostępnił także pomieszczenie na sprzęt w swojej szopie.
W 1930 roku został zakupiony wóz strażacki a w 1935 roku L. Bojasiński przekazał grunt pod budowę remizy. Remiza została wybudowana, ale w 1943 roku została zniszczona przez huragan.

W 1939 roku wielu druhów walczyło w obronie Ojczyzny. Obrona Warszawy, Walki nad Bzurą, walki pod Mławą, na armii Kleeberga i lotnikach w R.A.F. skończywszy.
W czasie okupacji wielu druhów walczyło w Armii Ludowej, Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich. Po wyzwoleniu została wznowiona dalsza działalność. Ze względu na to że remiza była zniszczona, wybudowano prowizoryczny budynek przy drodze do Pilawic.

W 1947 roku została zakupiona pierwsza motopompa marki Syrena. Budynek straży spłonął jednak po uderzeniu pioruna.
Po 1950 roku straż przeszła kryzys i czystki. Zostały zabrane księgi dokumentalne, które zaginęły bez wieści gdy zostały zdane przedstawicielowi powiatu, który prowadził zebranie.

Po przebytym kryzysie straż zaczęła znów być aktywna pod przewodnictwem Stanisława Bojanowskiego i innych druhów. Do wyjazdów do gaszenia pożarów druhowie (m.in. Stanisław Binienda, Marian Więckowski i Stefan Antczak) wypożyczali swoje konie.
Dużą pomoc w tym czasie okazała jednostce Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sochaczewie m.in. w przydziale węży tłocznych (około 700 mb) i syreny alarmowej.
Do pożarów nie jeżdżono już końmi, lecz ciągnikiem z przyczepą, które udostępnił kierownik Fermy Lisów – Klemens Cymer.

W latach sześćdziesiątych ub. wieku własnymi siłami strażaków został wyremontowany
(z przeznaczeniem na remizę) budynek z pozostałości po czworaku z majątku Bojasińskich.
W latach późniejszych – z pomocą Urzędu Gminy Kampinos – remiza została rozbudowana o salę. W tym czasie również z placu OSP został wydzielony teren na plac zabaw dla dzieci.

W 1958 roku z przydziału Gminy Kożuszki została zakupiona motopompa M 200.
W 1978 roku z pomocą Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Grodzisku Maz. została zakupiona motopompa P03 M 800, a w roku 1982 – następna P05.
W roku 1978 przez Gminę Kampinos został przydzielony samochód Żuk, a następnie wozy bojowe Star 25, Star 26 i ostatni Star 266 z dwudziestoletnim stażem. Od 2013 roku OSP jest wyposażona w samochód Iveco 100E18 2/16.

W 1984 roku zostały oddane do użytku garaże wybudowane przez Urząd Gminy Kampinos. W tym też roku jednostka obchodziła 60. rocznicę swego powstania i z tej okazji otrzymała sztandar.
W roku 1993 – wspólnie z jednostką OSP Strzyżew – zorganizowano gminne obchody Dnia Strażaka. W kościele parafialnym w Zawadach odbyła się wtedy uroczysta Masza św. odprawiona przez kapelana strażaków woj. Warszawskiego – ks. Krzysztofa Jackowskiego.

OSP Szczytno uczestniczyła w różnych akcjach ratowniczych i społecznych m.in. brała udział w gaszeniu kościoła w Górkach Kampinoskich i w naprawie wałów przeciwpowodziowych nad Wisłą.
Brać strażacka uczestniczyła również w uroczystościach kościelnych i korporacyjnych, a także brała udział przy zabezpieczaniu imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy.
W roku 1999 dokonano częściowego remontu budynków OSP oraz ogrodzenia.

W dniu 16 maja 1999 roku jednostka OSP Szczytno z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia została odznaczona Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa. Z tej okazji w Kościele parafialnym M.B. Miłosierdzia w Pilawicach została odprawiona okolicznościowa Msza św. koncelebrowana przez Ks. Dziekana Jana Kaczmarczyka i Ks. Proboszcza Tadeusza Szczękulskiego.
Na uroczystość przybyli również Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Adam Bartosik, Komendant Powiatowy PSP brygadier Mariusz Jankiewicz, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Andrzej Wasilewski, władze Gminy Kampinos z Wójtem Romanem Rębisiem oraz jednostki OSP: Strzyżew, Zawady, Stare Gnatowice, Kampinos, Wiejca, Nowe Mostki, Mokas i Janaszówek.

W roku 2000 jednostka została wyposażona w piłę do drewna oraz w pług do odśnieżania, dzięki czemu oprócz gaszenia pożarów może prowadzić ratownictwo drogowe i usuwać skutki klęsk żywiołowych.

W roku 2008 OSP Szczytno była gospodarzem Gminnego Dnia Strażaka.

Udostępnij