Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Delegatów Spółki Wodnej

W trakcie spotkania podjęto 5 uchwał.

Udostępnij

Szanowni Państwo,

22 maja 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów naszej Spółki. Podjęto 5 uchwał. W najbliższym wydanie Biuletynu Kampinoskiego możecie Państwo przeczytać krótki omówienie tych dokumentów. Obecnie są one już dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce (po prawej stronie) Gminna Spółka Wodne i kolejnej zakładce „Uchwały”. W zakładce tej znajdziecie Państwo, oprócz treści uchwał, również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, za 2020 r., sprawozdanie Zarządu Spółki z prowadzonej działalności w 2020 roku oraz plany finansowy i pracy na 2021 rok.

 Informuje, iż Uchwała nr 5 dotycząca zmian w zapisach Statutu naszej organizacji zostanie opublikowana (umieszczona w naszej zakładce internetowej) z opóźnieniem, wynikającym z trwającej procedury prawnej.

 Od dnia 01 czerwca br. zaczynamy wysyłkę nakazów płatniczych. Opóźnienie spowodowane było oczywiście sytuacją pandemii, która nie tylko dotknęła wielu za nas, ale również spowodowała spore zamieszanie w spawach organizacyjnych spółki.

 Od tego roku nakaz płatniczy ma zmienioną formę. Proszę o dokładnie przeczytanie dokumentu i ew. zgłaszanie błędów czy nieścisłości. Nakaz płatniczy zawiera między innymi numery działek objętych składką członkowską oraz sumę powierzchni gruntów zmeliorowanych. Dla jednego Członka Spółki wystawiamy jeden nakaz płatniczy w przypadku posiadania przez niego kilku działek w różnych sołectwach. Kwoty składek zaokrąglane są do pełnych złotych, za wyjątkiem wartości zaległych wpłat z lat poprzednich.

 Uprzedzam, że nie na wszystkich dokumentach będą wyszczególnione numery działek. Może być podany jedynie obręb i powierzchnia gruntu. Wynika to z faktu prowadzonej cały czas inwentaryzacji i weryfikacji gruntów zmeliorowanych oraz danych Członków Spółki. Niestety jest to proces bardzo czasochłonny i wymaga dokładności. Dużym utrudnieniem w tych czynnościach jest brak przesyłania do Zarządu, przez większość z Państwa, „Deklaracji – aktualizacji danych członka spółki”. Na marginesie informuję, iż nowy zapis statutu będzie nakładał na Członka Spółki taki obowiązek. Ponownie proszę o przekazywanie deklaracji – dostępne na naszej zakładce w okienku „Uchwały i wnioski” „Wnioski do pobrania”.

 Wracając do nakazów płatniczych. Od tego roku, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, wysokość składek została przyjęta również na lata następne – do czasu ustalenia nowych wysokości i generalnie nie uległa zmianie: 30,- zł za 1 ha fizyczny (novum) gruntu zmeliorowanego i 40,- zł jako wysokość składki minimalnej. W związku z tym w 2022 r. nakazy będą rozsyłane w okresie luty-marzec.

Zmieniają się terminy wnoszenia opłat. W tym roku składki będzie można opłacać do 31 sierpnia, zaś od 2022 roku do 30 czerwca. Nadal dopuszczalne jest opłacanie składki w 2 ratach (terminy podane w dolej części dokumentu w „okienkach”), przy czym gorący apel  – o ile to możliwe, proszę o regulowanie należności jednorazowo. Jest to podyktowane tym, iż prace konserwacyjne musimy wykonywać za posiadane środku finansowe pochodzące między innymi ze składek. Jednorazowa wpłata zaoszczędzi też czas na prowadzanie spraw administracyjnych. Przypominam, iż Spółka nie zatrudnia żadnego pracownika do prowadzenia (oprócz księgowości) tego typu zadań. Proszę również o terminowe opłaty i podjęcie działań zmierzających do spłaty ewentualnie posiadanego zadłużenia. Wzorem roku ubiegłego apeluję do Państwa o NIE ANGAŻOWANIE sołtysów w proces zbierania składek. Chodzi nie tylko o zachowanie reżymu sanitarnego wobec tych osób, co jest dla Zarządu bardzo istotną sprawą, ale też, jak wyżej, brak chociażby części etatu pomocy biurowej.

Proszę wykorzystywać przelewy elektroniczne oraz tradycyjne przelewy w banku czy na poczcie. W tytule przelewu należy podawać numer nakazu płatniczego i ewentualnie imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania Członka Spółki, którego wpłata dotyczy. Mam nadzieje, iż i w tym roku wpływy finansowe na konto spółki będą podobne jak w poprzednim roku. Przypominam, iż składki członkowskie, zgodnie z Ustawą Prawo Wodne nie są opodatkowane i przeznaczone mogą być wyłącznie na realizację celów statutowych spółki, czyli koszty administracji i naprawa urządzeń melioracyjnych. Dla przykładu – nie możemy z tego funduszu pokryć kosztów np. wycieczki czy spotkania integracyjnego.

 Pomimo pandemii, od wczesnej wiosny, prowadzimy jednak wyrywkowe prace w terenie. Część mieszkańców Wiejcy czy ul. Dolnej w Kampinosie chyba już doświadcza dobrodziejstwa melioracji (po naszych naprawach). Planujemy, iż w połowie czerwca winniśmy zaktywizować nasze prace w terenie. Uprzedzam, na co zwracałem Państwu uwagę w tamtym roku, że w 2021 budżet spółki będzie zdecydowanie mniejszy od tego z 2020 r.

Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę dużo zdrowia.

                                                                                              Waldemar Sarnowski

                                                                                             Przewodniczący Zarządu

Udostępnij