Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Podsumowanie zbiórki darów

W sobotę w późnych godzinach wieczornych zakończyliśmy akcję zbiórki pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy zorganizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kampinos, Urząd Gminy Kampinos i Ośrodek Pomocy Społecznej.

Udostępnij

W poniedziałek, 7 marca, odbyła się narada koordynacyjna na której ustalono, że zostanie utworzony Bank żywności (pomoc rzeczowa) dla uchodźców przebywających w OSP Stare Gnatowice (Wojewoda Mazowiecki wydał polecenie utworzenia miejsca zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej dla ludności uchodźczej na terenie OSP Stare Gnatowice. Obecnie przebywa tam 30 uchodźców (kobiety wraz z dziećmi)).
Z ofiarowanej przez darczyńców pomocy będą mogli skorzystać również uchodźcy, którzy przebywają w prywatnych domach na terenie gminy. Koordynatorem w zakresie dystrybucji darów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie.

Podsumowując zbiórkę należy podkreślić, że niejednokrotnie już mieszkańcy gminy Kampinos udowadniali, że są dobrymi, wrażliwymi ludźmi, ale to co dzieje się w ostatnim czasie jest nadzwyczajne: sale w OSP, Urzędzie Gminy oraz OPS pełne były żywności, środków czystości i innych artykułów, tak potrzebnych przebywającym u nas obywatelom objętej wojną Ukrainy. Widzieliśmy ogromną empatię, chęć pomocy, otwarte serca. Tak wiele razy pytano: „Jak mogę jeszcze pomóc?” Otrzymaliśmy również szereg zapewnień o gotowości dalszej pomocy dla uchodźców. Wielkie podziękowania składamy także dla przedsiębiorców z naszej gminy, którzy wszelkimi formami włączyli się w akcję,

Dziękujmy wszystkim Wam, za to że tyle osób poświęciło swój czas, by pomagać; przyjmować i segregować przyniesione rzeczy oraz wydawać pomoc. Wniosek jest jeden – dobro musi zwyciężyć.

Udostępnij