Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

Roczny program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi – 2024 rok

Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Rocznego program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Udostępnij
Udostępnij