Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą nr XIX/115/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty informujemy:

  • wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 29 zł miesięcznie za odpady zbierane selektywnie, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to wynosi 1,60 zł miesięcznie od stawki opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Kampinos od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00 (obecnie, w związku ze stanem epidemii punkt kasowy jest nieczynny do odwołania), lub przelewem wyłącznie na indywidualny numer rachunku bankowego, który jest przyporządkowany każdemu właścicielowi nieruchomości.

W przypadku zagubienia numeru indywidualnego rachunku bankowego można go uzyskać w Urzędzie Gminy Kampinos, pok. nr 13, tel. 22 725 00 40 wew. 225.


Udostępnij