Archiwum Tag: W październiku 2021 r. będą prowadzone badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Centralny Port Komunikacyjny

W październiku 2021 r. będą prowadzone badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego w następujących obszarach: 1. badania środowiska przyrodniczego, 2. inwentaryzacja środowiska wodnego (badanie jakości wód powierzchniowych oraz pomiary koryt rzek), 3. analiza krajobrazowa, 4. wizja lokalna zabytków i obiektów cennych kulturowo. 1. Badania środowiska przyrodniczego W […]