Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

Trwa powiatowe ćwiczenie obronne „Zachód 2024”.

Ćwiczenie to ma na celu sprawdzenie pracy organów administracji publicznej w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym zapewnienie ciągłości jej funkcjonowania. Współpracę Gmin z Wojskiem Polskim, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia czy Policją.

Udostępnij

W ramach tego ćwiczenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kampinosie przeprowadzona została ewakuacja dzieci, młodzieży oraz pracowników szkoły. Ochotnicze Straże Pożarne z Kampinosu i Strzyżewa dokonały sprawdzenia obiektu po ewakuacji oraz udzieliły kwalifikowanej pierwszej pomocy „poszkodowanym”.

Policjanci z miejscowego Posterunku zabezpieczyli cały teren oraz drogi dojazdowe.

Udostępnij