Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

Uroczystości przy Kapliczce Leśników w 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

3 Maja tradycyjnie zgromadziliśmy się przy Kapliczce Leśników w Granicy, by uroczyście obchodzić to jedno z najważniejszych świąt państwowych.

Udostępnij

O godzinie 11:45, na czele ze Sztandarami wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy oraz Sztandarem Szkoły Podstawowej w Kampinosie, z parkingu KPN uroczyście przemaszerowaliśmy na miejsce, by po złożeniu u stóp ołtarza wiązanek patriotycznych uczestniczyć w Mszy Świętej sprawowanej przez Proboszcza Parafii Kampinos. W trakcie kazania ks. Bogusław Zalewski podkreślił fakt, że Konstytucja 3 Maja, będąca przełomowym w skali Europy aktem prawa, miała silne korzenia wypływające z wiary katolickiej czemu dają wyraz choćby pierwsze słowa Konstytucji – cyt.: „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski…”. Msza sprawowana była również w intencji naszych druhów Strażaków, którzy 4 Maja obchodzą Międzynarodowy Dzień Strażaka. Po zakończeniu Mszy i powitaniu wszystkich przybyłych gości głos zabrali: Minister Anita Czerwińska, Szef Gabinetu Politycznego MON – Łukasz Kudlicki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Robert Duda, Prezes GZOSP – druh Łukasz Łopaciński, Prezes Stowarzyszenia „Towarzystwo Kampinoskie” – Barbara Szułczyńska, a także wójt Monika Ciurzyńska. Z kierowanych do nas słów wybrzmiewały przede wszystkim troska o naszą Ojczyznę oraz wyrazy uznania i podziękowania dla Strażaków, którzy kosztem swojego czasu i poświęcenia spieszą z pomocą bliźniemu znajdującemu się
w potrzebie. Po oficjalnej części uroczystości zaprosiliśmy wszystkich uczestników na poczęstunek przy „Leśnym Domku Puszczyk” w Granicy, gdzie
w piknikowej atmosferze mogliśmy dalej cieszyć się tym wyjątkowym dla nas Polaków dniem.

Udostępnij