Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych

W grudniu 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r., której celem jest m.in. zamrożenie na 2023 rok cen gazu dla odbiorców indywidualnych na poziomie cen z 2022 r. Zamrożona zostanie również opłata dystrybucyjna.

Udostępnij

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) wszyscy odbiorcy uprawnieni, w tym odbiorcy w gospodarstwach domowych, rozliczani będą za gaz ziemny w 2023 roku przy zastosowaniu ceny 20,017 gr/kWh (200,17 zł/MWh).

Cenę taką stosować będą wszyscy dostawcy gazu ziemnego w Polsce. Do ceny tej doliczany będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym.

Ponadto, osoby które spełniają określone w Ustawie art. 18 pkt 1 i 2 kryteria mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego po 1 stycznia 2023 podatku VAT z tytułu faktur za dostawy gazu. Wnioski o refundację podatku VAT należy składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)     art. 46 i art. 48 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;

2)     art. 39, art. 44 pkt 3, art. 48 pkt 1 i 2, art. 54, art. 62, art. 63, art. 68, art. 74 oraz art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

3)     art. 53 pkt 8 i 9 oraz art. 76, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Źródła: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, prezydent.pl

Udostępnij