Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Uwaga: duże zmiany w szacowaniu strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych

W związku ze zmianą w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, szacowanie strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych może się obywać jedynie za pomocą aplikacji publicznej.

Udostępnij

Rolnik zalogować się może do aplikacji wyłącznie na podstawie profilu zaufanego, zatem posiadanie profilu jest warunkiem niezbędnym do zgłoszenia i oszacowania strat spowodowanych przez suszę. W ramach aplikacji rolnik będzie deklarował procent strat w uprawach wywołanych przez suszę, zaś aplikacja będzie weryfikowała i porównywała dane wpisane przez rolnika z danymi przekazywanymi przez IUNG w Puławach.

W przypadku strat w dochodach powyżej 30% , aplikacja wygeneruje protokół i przekaże go do Wojewody w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę protokołu strat wywołanych przez suszę rolnik będzie miał możliwość za pomocą aplikacji przekazania wniosku o przyznanie pomocy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR dokona w swoich systemach naliczenia płatności i wypłaci pomoc finansową producentowi rolnemu

Protokoły, które nie spełniają wymogu przekroczenia 30% strat w dochodach gospodarstwa rolnego będą przez Wojewodę odrzucane ze zwrotną informacją o przyczynie odrzucenia tj. adnotacją „Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30% nie wypełnia wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.

Zgłaszanie strat spowodowanych przez suszę odbywa się przez aplikację znajdującą się pod następującym linkiem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Szczegółowe informacje co do zasad zgłaszania szkód spowodowanych przez suszę dostępne są pod następującymi linkami:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-w-sprawie-szacowaniu-strat-w-uprawach-rolnych-spowodowanych-wystapieniem-suszy-w-2021-r

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

Udostępnij