Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

UWAGA ROLNIKU !!!

Pamiętaj o obowiązkowym zgłoszeniu suszy za pośrednictwem rządowej aplikacji

Udostępnij

Rolnik zalogować się może do aplikacji m.in. za pośrednictwem profilu zaufanego, zatem posiadanie profilu jest warunkiem niezbędnym do zgłoszenia i oszacowania strat spowodowanych przez suszę. W ramach aplikacji rolnik będzie deklarował procent strat w uprawach wywołanych przez suszę, zaś aplikacja będzie weryfikowała i porównywała dane wpisane przez rolnika z danymi przekazywanymi przez IUNG w Puławach.

W przypadku strat w dochodach powyżej 30% , aplikacja wygeneruje protokół i przekaże go do Wojewody w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę protokołu strat wywołanych przez suszę rolnik będzie miał możliwość za pomocą aplikacji przekazania wniosku o przyznanie pomocy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR dokona w swoich systemach naliczenia płatności i wypłaci pomoc finansową producentowi rolnemu.

Protokoły, które nie spełniają wymogu przekroczenia 30% strat w dochodach gospodarstwa rolnego będą przez Wojewodę odrzucane ze zwrotną informacją o przyczynie odrzucenia tj. adnotacją „Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30% nie wypełnia wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.

Zgłaszanie strat spowodowanych przez suszę odbywa się przez aplikację znajdującą się pod następującym linkiem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Udostępnij