Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Kampinos

Zgodnie z par 17 ust.2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos” uprzejmie informuję, iż w dniu 19 marca 2022 roku o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Ośrodka Sportowego w Kampinos A 30A odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Powołanie  Sekretarza Zgromadzenia
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie z działalności w 2020 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Podjęcie uchwał:
 8. Uchwała nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos” za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos”.
 9. Uchwala nr 2 w sprawie: ustalenia planu finansowego oraz planu pracy w 2022 r Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos”.
 10. Uchwała nr 3 w sprawie: ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla Przewodniczącego  Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos”.
 11. Uchwala nr 4 w sprawie: opłat za usługi świadczone przez Gminną Spółkę Wodną „Kampinos” dla członków Spółki oraz osób nie będących członkami Spółki.
 12. Uchwała nr 5 w sprawie: odmulania, usuwania krzaków i drzew ze skarp i koron rowów melioracyjnych
 13. Uchwała nr 6 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej na lata 2022 – 2027.
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie obrad

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, w zebraniu mogą wziąć udział wyłącznie delegaci. W trakcie zebrania obowiązują maseczki ochronne.

                                                                                                                          Przewodniczący Zarządu Spółki

                                                                                               Waldemar Sarnowski

Udostępnij