Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Ważna informacja! Nowe obowiązki dla właścicieli domów.

Z dniem 1 lipca br. każdy właściciel domu lub zarządca budynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania. Tego dnia ruszyła też Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli system informatyczny umożliwiający złożenie deklaracji online.

Udostępnij

WAŻNE: Deklarację do CEEB będzie musiał złożyć każdy właściciel lub zarządca, nawet jeżeli wcześniej gmina, w której zamieszkuje przeprowadziła inwentaryzację źródeł ogrzewania.

Uzupełniając deklarację, trzeba będzie podać dane osobowe albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.

Ponadto w deklaracji znajdą się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Deklaracje będzie też można złożyć w formie papierowej, a wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku. Deklaracje, które zostaną złożone w formie papierowej urzędnik będzie musiał wprowadzić do systemu

Obowiązek inwentaryzacji budynków przez gminy wynika bezpośrednio z Programów Ochrony Powietrza.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat składania deklaracji: Centralna Ewidencja Emisyjności – CEEB – YouTube

Więcej informacji na stronie: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Udostępnij