Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Wścieklizna – obowiązek szczepienie psów oraz kotów

Posiadanie psa czy kota nieodłącznie wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Należy pamiętać, że za zachowanie zwierzęcia zawsze odpowiada jego właściciel. Najczęściej szkody, które czynią zwierzęta, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi – np. nieprzestrzeganie szczepień. Jeżeli jesteś właścicielem psa czy kota pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!

Udostępnij

Obowiązkowe szczepienia ochronne – PSY

 Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności. Obowiązek szczepienia psów wynika z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z art. 58 1a tej ustawy kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

Obowiązkowe szczepienia ochronne – KOTY

W związku z kolejnymi przypadkami wścieklizny u wolno żyjących zwierząt Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 4604), które rozszerza obszar zagrożenia wścieklizną m. in. o powiat warszawski zachodni.

Ww. rozporządzenie wprowadza nowy obowiązek, a mianowicie: na obszarze zagrożonym nakazuje się szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Ponadto, na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje zakaz:

  • organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
  • organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz:

  • trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  • pozostawienia zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt, objawiająca się m.in. agresywnym zachowaniu, ślinotokiem, spożywanie niejadalnych przedmiotów, wodowstrętem, porażeniem kończyn.

Wirus przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia. Do zakażenia dochodzi poprzez ugryzienie przez zwierzę lub bezpośredni kontakt (zwykle śluzówek, uszkodzonej skóry) ze śliną zakażonych zwierząt. Wirusy wścieklizny początkowo atakują zakończenia nerwowe uszkodzonych miejsc, a następnie poprzez nerwy obwodowe mózg, prowadząc do zgonu.

Zachowajmy ostrożność w przypadku spotkania na swojej drodze dzikiego, również rannego zwierzęcia. Ono także może być zarażone wścieklizną. Nawet w przypadku chęci pomocy, nie należy go dotykać ani podejmować działań na własną rękę, tylko zawiadomić odpowiednie służby.

Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Źródło: Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie województwa mazowieckiego – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Portal Gov.pl (www.gov.pl), Policja

Udostępnij