Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Wstrzymanie zezwoleń

Informujemy, że z uwagi okres zimowy od dnia 15 grudnia zostaje wstrzymane wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz umów udostępnienia gruntu w celu prowadzenia robót.

Udostępnij

Decyzja ta jest związana m.in. z ujemnymi temperaturami i opadami śniegu, które często uniemożliwiają zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego – umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych w gminie Kampinos.

Powyższa decyzja będzie obowiązywać do końca marca 2023 roku. Zastrzegamy jednak, że czas jej obowiązywania może być wydłużony w przypadku występowania dalszych niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Uwaga. Decyzja nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych zamierzeń, istotnych dla gminy, prowadzonych za zgodą Wójta Gminy Kampinos.

Udostępnij