Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Wyniki otwartego konkursu ofert – Zadanie nr 1 i 2

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2022

Udostępnij

Zadanie nr 2 – realizacja zadań publicznych z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2022 roku

Zadanie nr 1 – realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno -sportowych, meczów/ zawodów

Udostępnij