Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

XLVIII Nadzywyczajna Sesja Rady Gminy

29 lipca 2022 r.

Udostępnij

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XLVIII  NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KAMPINOS

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 29 lipca 2022 r. o  godz. 18.00 XLVIII Nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
  5. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.
  6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Teresin  w sprawie powierzenia Gminie Kampinos wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                                              Z poważaniem,

                                                               Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij