Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

XXVII Sesja Rady Gminy Kampinos

Serdecznie zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz.18.00 w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 12 – listopada 2020 roku.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały Nr XXVII/172/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zawady,
gmina Kampinos

2) Projekt uchwały Nr XXVII/173/20 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kampinos za lata 2018 – 2019”,

3) Projekt uchwały Nr XXVII/174/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

4) Projekt uchwały Nr XXVII/175/20 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.,

5) Projekt uchwały Nr XXVII/176/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2021 – 2025,

6) Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/177/20:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii RIO,
c) odczytanie opinii stałych komisji Rady,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7) Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8) Wolne wnioski.

9) Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Krzysztof Sucharski
Przewodniczący Rady Gminy

Udostępnij