Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos

14 kwietnia 2021 r. o godź. 18.00 w Zespole Rekreacyjno Sportowym w Kampinosie A

Udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A
w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00
XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos w celu podjęcia uchwał w sprawie:

1/ przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Kampinos,

2/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos oraz budżecie Gminy Kampinos.

Z poważaniem,

Krzysztof Sucharski

Przewodniczący
Rady Gminy Kampinos

Udostępnij