Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

XXXIV Sesja Rady Gminy Kampinos

16 sierpnia 2021 r. o godz. 18.00 w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A

Udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 18.00 XXXIV Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII  Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 28 czerwca 2021 roku.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6.  Podjęcie uchwał:

1/ Projekt uchwały Nr XXXIV/223/21 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kampinos na rok szkolny 2021/2022,

2/ Projekt uchwały Nr XXXIV/224/21 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów,

3/ Projekt uchwały Nr XXXIV/225/2021 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos”,

4/ Projekt uchwały Nr XXXIV/226/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos,

5/ Projekt uchwały Nr XXXIV/227/2021 zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok.

7. Informacja Wójta z bieżącej działalności urzędu.

8. Wolne wnioski.

  1. Zamknięcie obrad.                                                                           

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                     Krzysztof Sucharski

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Udostępnij