Imieniny: Emila, Neleny, Romy

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU I SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie Postanowienia nr 1792/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 16 kwietnia 2024 r zawiadamiam, że w dniu 6 maja 2024 r. o godzinie 18.00 w Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Kampinosie A 30A, odbędzie się I Sesja Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.

Z poważaniem,

WÓJT GMINY KAMPINOS

Monika Ciurzyńska

Udostępnij