Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU III SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30a, w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 III Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 20 maja 2024 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę do realizacji w 2024 roku zadania        z zakresu administracji rządowej polegającego na wymianie trzech tablic memoratywnych na cmentarzu wojennym w Granicy;
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos A;
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2023 rok;
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie, oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 r;
 • Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania                  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

                                                                                        Agnieszka Błażejewska

                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Kampinos

Udostępnij