Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LV SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 18.00 LV Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 23 listopada 2022 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy- Zawady, gmina Kampinos o długości 3 km,

2) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Budki Żelazowskie,

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2023 rok,

4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos,

5) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.,

6) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2023-2039 wraz z autopoprawką,

 • głosowanie autopoprawki,
 • głosowanie projektu uchwały,

7) Projekt uchwały budżetowej na 2023 r.,

 • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz omówienie autopoprawki,
 • odczytanie opinii RIO,
 • odczytanie opinii stałych komisji Rady,
 • dyskusja,
 • głosowanie autopoprawki,
 • głosowanie projektu uchwały.

7.  Wolne wnioski,

8. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem,

                                                               Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij