Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LVII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 18.00 LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie obrad LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos,
  • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

4. Zamknięcie obrad.

            Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij