Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXII SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 18.00 LXII Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad LXII Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z: LX Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 27 marca 2023 r., LXI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2023 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  dla Gminy Kampinos,
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kampinosie prowadzone przez gminę Kampinos,
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 r.,
 • Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2022 r.,
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia dwóch skarg na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kampinosie,
 • Projekt uchwały w sprawie petycji o przystąpienie Gminy Kampinos do sojuszu pokojowego,
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.,
 • Stanowisko Nr 2/2023 Rady Gminy Kampinos w przedmiocie wątpliwości dotyczących uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

            Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij