Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXVI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 6 września 2023 r. o godz. 18.00 LXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie obrad LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie zabiegów pielęgnacyjnych drzew Alei Chopina pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy-Zawady, gmina Kampinos na długości 3 km;
  • Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos,
  • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

4. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij