Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXVII SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 16 października 2023 r. o godz. 18.00 LXVII Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie obrad LXVII Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z: LXIV Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 26 czerwca 2023 r., LXV  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 24 lipca 2023 r., LXVI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2023 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania
  6. Podjęcie uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos,
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/147/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej,
  • Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kampinos,
  • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

                                                                                              Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij