Imieniny: Aliny, Anety, Benona

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXX SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 18.00 LXX Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad LXX Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z: LXVII Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 16 października 2023 r., LXVIII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2023 r., LXIX  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2023 r. 
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania
 6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2024-2039 wraz z autopoprawką:

 • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • głosowanie autopoprawki,
 • głosowanie projektu uchwały,

2) Projekt Uchwały Budżetowej na 2024 r.:

 • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz omówienie autopoprawki,
 • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytanie opinii stałych komisji Rady,
 • dyskusja,
 • głosowanie autopoprawki,
 • głosowanie projektu uchwały.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij