Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXXIII SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 7 lutego 2024 r. o godz. 18.00 LXXIII Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad LXXIII Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z: LXX Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2023 r., LXXI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2023 r., LXXII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 15 stycznia 2024 r. 
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 za lata 2021-2022”.
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z  pracy Rady Gminy i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu ”Między Wisłą  a Kampinosem’’.
 •  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Kampinos dni 17 – 26 maja Dniami Regionu Puszczy Kampinoskiej.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

            Z poważaniem,

                                                                                        Krzysztof Sucharski

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij