Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXXIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z poźń. zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 15 lutego 2024 r. o godz. 18.00 LXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie obrad LXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Gminę Kampinos porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
  • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos,
  • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r.

4. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij