Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XLI SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 18.00 XLI Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.

4. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.

5.    Podjęcie uchwał:

 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zawady, gmina Kampinos;
 • Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Prusy;
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku;
 • Projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w sprawie podjęcia współdziałania gmin na rzecz przygotowania i realizacji Projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą” na obszarze: Kampinoskiego Parku Narodowego, powiatu nowodworskiego: gmina Czosnów, gmina Leoncin, powiatu sochaczewskiego: gmina Brochów, powiatu warszawskiego zachodniego: gmina Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina Stare Babice oraz w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych OGŁOSZENIE NR 2/2021 o naborze wniosków o  dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 na realizację Projektu pn.:„Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego” na obszarze: Kampinoskiego Parku Narodowego, powiatu nowodworskiego: gmina Czosnów, gmina Leoncin; powiatu sochaczewskiego: gmina Brochów; powiatu warszawskiego zachodniego: gmina Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina Stare Babice;
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos;
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.;
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z  pracy Rady Gminy i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos;
 •  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos na 2022 rok;
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos;
 • Stanowisko Rady Gminy w przedmiocie długotrwałych i częstych wyłączeń prądu w Gminie Kampinos.

6.    Wolne wnioski.

7.    Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Krzysztof Sucharski

Udostępnij