Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Zawiadomienie o zwołaniu XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjna – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 XLIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie obrad XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos;
  • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.;

4. Zamknięcie obrad

                                                                                              Z poważaniem

                                                          Krzysztof Sucharski

Przewodniczący Rady Gminy

Udostępnij