Imieniny: Aliny, Anety, Benona

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XLIX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 16 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 XLIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
  1. Otwarcie obrad XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
  • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.
  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.
  • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LX/279/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół.
  • Projekt uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kampinos na rok szkolny 2022/2023.

4. Zamknięcie obrad.

                                                                                              Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij