Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

ZBIÓRKA POPIOŁU

Selektywny odbiór popiołu pochodzącego z palenisk domowych odbędzie się w terminach:

Udostępnij

30 marca 2021 r.: Kampinos, Kampinos A, Kwiatkówek, Podkampinos, Wiejca

2 kwietnia 2021 r.: Pasikonie, Prusy, Skarbikowo, Stare Gnatowice, Strzyżew, Szczytno, Wola Pasikońska, Zawady

30 kwietnia 2021 r.: Budki Żelazowskie, Grabnik, Kirsztajnów, Łazy , Łazy Leśne, Pindal, Rzęszyce, Strojec

21 maja 2021 r.: Komorów, Koszówka, Granica, Józefów

Worki z popiołem należy wystawić przed posesję, najpóźniej do godziny 7.00 wyznaczonego dnia.

Informujemy, że nie ma możliwości zmiany terminu odbioru popiołu.


Jeżeli worek nie będzie wystawiony w terminie – nie będzie możliwości poprawienia usługi

Dodatkowe informacje:

  • Zapakuj popiół w wytrzymałe worki –  np. po węglu, nawozach lub na gruz.
  • Nie wypełniaj worka po brzegi popiołem.
  • Uwaga! Firma w tym dniu nie odbiera żadnych innych odpadów. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że w workach znajdują się inne odpady – żaden worek nie zostanie odebrany a reklamacje nie będą uwzględniane.
  • Właściciele nieruchomości mogą na bieżąco dostarczać popiół we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Kampinosie A.

Usługę wykonywać będzie firma Remondis.

Udostępnij