Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Zimowe utrzymanie dróg

Uprzejmie informujemy, że za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych, odpowiedzialni są jej zarządcy (właściciele).

Udostępnij

Poniżej podajemy wykaz numerów alarmowych, pod które można dzwonić w kryzysowych sytuacjach:

  • na drogach wojewódzkich (DW 580  – Wiejca – Kampinos – Komorów – Łazy – Wola Pasikońska – Strzyżew)  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. (11) 755 59 46 lub (22) 755 20 59. Poza godzinami urzędowania: 604 583 046, 602 465 802, 698 660 328, 692 462 719, 600 228 993
  • na drogach powiatowych

– DP 4131W – Podkampinos – Prusy – Zawady – Pasikonie – Łazy    

– DP 4132W – Kampinos – Podkampinos 

– DP 4133W – Strzyżew – Szczytno 

– DP 4134W – Kampinos – Józefów     

– DP 3805W – Budki Żelazowskie – Strojec –  Rzęszyce – Wola Pasikońska

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 722 13 80. Poza godzinami urzędowania: 505 106 867.

  • na drogach gminnych – Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kampinos, tel. (22) 725-00-40 wew. 228, 229.

W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu podlegają ulice strategiczne dla komunikacji w gminie. Utrzymanie przejezdności na ulicach prywatnych, drogach wewnętrznych leży w zakresie obowiązków właścicieli/współwłaścicieli.

Informujemy, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku na chodnikach, które bezpośrednio przylegają do ich posesji poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Pozostałe chodniki (te, których mieszkańcy posesji nie mają w obowiązku utrzymać) oraz parkingi i przystanki autobusowe podlegają zimowemu utrzymaniu przez właściwego zarządcę drogi.

Przypominamy również, że w przypadku wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej (w okresie całego roku) należy telefonicznie powiadomić zakład energetyczny  – nr alarmowy 991.

Udostępnij