Imieniny: Brunona, Jana, Wery

W ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży” gmina Kampinos realizuje zadanie Organizowanie działań edukacyjnych dla Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos.

Udostępnij

W ramach pozyskanej dotacji Młodzi Radni będą mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniu  prowadzonym przez Fundację Civis Polonus w Warszawie, zajmującą się podnoszeniem kompetencji Młodzieżowych Rad. Dodatkowo Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos będzie realizowała inicjatywę ekologiczną dla całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Kampinosie, mającą na celu uświadomienie roli człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego, rozwijanie u siebie i odbiorców myślenia i działania ekologicznego, uwrażliwienie na zagadnienie zmian klimatycznych i zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

Podjęte działania pozwolą na rozwój kompetencji przywódczych, radni zdobędą wiedzę z zakresu new leadership czyli dbania o siebie i innych, rozwiną umiejętności organizacji swoich działań i pracy w zespole. Oprócz tego poznają przykłady dobrych praktyk, różnych inicjatyw podejmowanych przez inne Rady w Polsce, dowiedzą się na czym polega skuteczne działanie i jakie może przynieść korzyści całej społeczności lokalnej.

Łączna wartość zadania: 8 154,00 zł

Kwota dotacji: 7 338,60 zł

Zadania pn. Organizowanie działań edukacyjnych dla Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos współfinansowano ze środków Samorządu  Województwa Mazowieckiego

Udostępnij