Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Baza teleadresowa

Urząd Stanu Cywilnego: +48 22 718 91 15
Referat Finansowy – podatki: +48 22 718 91 03
Referat Finansowy – księgowość budżetowa: +48 22 718 91 05
Referat Finansowy – kasa: +48 22 718 91 16
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa: +48 22 718 91 02, 22 718 91 14
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej: +48 22 718 91 07, 22 718 91 08, 22 718 91 09,
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: +48 22 718 91 06
Referat Organizacji, Kadr i Obsługi Oświaty: +48 22 718 91 19
Biuro Rady Gminy: +48 22 718 91 10
Stanowisko ds. Zezwoleń, Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego: +48 22 718 91 04

POSTERUNEK POLICJI W KAMPINOSIE
05-085 Kampinos, ul. Szkolna 1
telefon dyżurny: (22) 725 00 07
fax: (22) 725 00 84
Kierownik Posterunku
asp. szt. Wojciech Piotrowski

DZIELNICOWI:
sierż. szt. Lech KAWĘCKi, tel. 600 997 231
mł. asp. Krzysztof OSIADACZ, tel. 600 997 628

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ MEDICOR Kampinos, ul. Szkolna 2; (22) 725 00 55
NAGŁA POMOC LEKARSKA Błonie: (22) 731 90 77
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne i pomoc wyjazdowa w nagłych zachorowaniach świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 8.00, natomiast w weekendy i w święta – całodobowo.
POGOTOWIE RATUNKOWE (Błonie) tel.: (22) 525 12 00 lub 999
SZPITAL POWIATOWY w Sochaczewie tel. (46) 864 95 00
STOMATOLOG
Kampinos, ul. Szkolna 2, tel. (22) 725 02 48; 0-518 520 570
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
Kampinos, ul. Niepokalanowska 4; tel. (22) 245 43 54
tel. 607 579 655; pn-pt 13.00 -20.00, soboty 9.00-13.00
WETERYNARIA
Kampinos ‘A’ ul. Ogrodowa 20; tel. (22) 725 00 32; 0-603 189 399

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
Komendant Gminny OSP (Kampinos) 725 01 88; 0-504 048 119,
Państwowa Straż Pożarna (Błonie) (22) 725 51 11
Gminne Jednostki OSP:
Kampinos: 0-501 257 989, 0-504 048 119
Stare Gnatowice: (22) 725 06 96; (22) 725 06 22
Strzyżew: (22) 725 07 23
Szczytno: (22) 725 06 29
Wiejca: (22) 725 01 43
Zawady: (22) 725 06 20

URZĘDY I INSTYTUCJE
URZĄD GMINY KAMPINOS
ul. Niepokalanowska 3; tel. (22) 725 00 40, fax. (22) 725 04 44; e-mail: urzad@kampinos.pl
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kampinos, ul. Szkolna 2A, tel/fax (22) 725 00 05 w. 12,14
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY z Oddz. Integracyjnymi
Kampinos ul. Szkolna 5 ; tel. (22) 725 00 14; fax (22) 725 00 79
ZESPÓŁ REKREACYJNO-SPORTOWY
Kampinos ‘A’ 30A, tel. (22) 725 03 32
Klub Sportowy ‘Orzeł’ Kampinos
ul. Niepokalanowska 3; tel.: 0-512 48 56 86
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ‘Ryś’ Kampinos
ul. Szkolna 5, tel.: (22) 725 00 14
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Gm. Kampinos
Kampinos ul. Szkolna 2 ; tel.: (22) 725 01 49
OŚRODEK DYDAKTYCZNO-MUZEALNY KPN
Granica 3 (22) 725 01 23
Siedziba Kampinoskiego Parku Narodowego
Izabelin, ul. Tetmajera 38, tel. (22) 722 60 01
APTEKA
Kampinos, ul. Chopina 9A, tel. (22) 725 04 48
Poczta Polska S.A.
Kampinos ul. Chopina 16, tel. (22) 725 01 00
WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/Kampinos
ul. Chopina 8A; tel. (22) 725 00 10
TERENOWY ZESPÓŁ DORADCZY
Łazy 40A, tel. (22) 725 05 14
PARAFIE
Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP; Kampinos ul. Chopina 23; tel. (22) 725 00 15
Parafia p.w. św. Doroty, Zawady 21; tel. (22) 725 06 05

INNE:
Rejon Energetyczny Pruszków tel. (22) 738 23 00
Posterunek Energetyczny w Błoniu (22) 725 49 91
Wodociągi/awarie (22) 725 00 40 w. 28; 0-509 878 597
Stacje Uzdatniania Wody 0-508 179 764
Utrzymanie dróg gminnych 0-501 257 989

STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO www.pwz.pl
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego mieści się w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 129/133.
Centrala – 22 733 72 00
Fax – 22 733 72 01
Sekretariat Starosty – 22 733 72 02
Sekretariat – fax – 22 733 72 09
Skarbnik – 22 733 72 05
Sekretarz Powiatu – 22 733 72 10

Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej
Sekretarz – 22 733 72 10
Pracownicy – 22 733 72 11, 22 733 73 23
Biuletyn Informacji Publicznej – 22 733 72 14
Biuro Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – 22 733-73-40, 22 733 73 65, 22 733 73 66

Wydział Gospodarki Mieniem
Naczelnik – 22 733 73 45
Pracownicy – 22 733 73 48, 22 733 73 46, 22 733 73 61, 22 733 73 47

Wydział Geodezji, Taksacji i Wdrożeń
Naczelnik – 22 733 73 71
Pracownicy – 22 733 73 50; 22 733 73 56, 22 733 73 63; 22 733 7374

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 22 733-73-40

Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków
Naczelnik – 22 733 73 64
Pracownicy – 22 733 73 66; 22 733 73 55, 22 733 73 54; 22 733 73 51; 22 733 73 52

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji
Naczelnik – 22 733 72 18
Promocja i Szkolenia – 22 733 72 66
Archiwum – 22 733 72 19, 22 733 72 14
Kancelaria ogólna – 22 733 72 17, 22 733 73 80
Paszporty – 22 733 72 16

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Naczelnik – 22 733 72 77
Zastępca Naczelnika – 22 733 72 71
Zamówienia Publiczne – 22 733 72 12
Pracownicy – 22 733 72 71, 76
Informatycy – 22 733 72 72

Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik – 22 733 72 20
Biuro Podawcze – INFORMACJA (parter) – 22 733 72 21
Pracownicy – 22 733 72 22 – 24

Wydział Księgowości
Główna Księgowa – 22 733 72 30
Referat Dochodów – 22 733 72 31,
Kasa – 22 733 72 34 – 35
Referat Wydatków – 22 733 72 33, 22 733 72 36

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Naczelnik – 22 733 72 40
Pracownicy – 22 733 72 41-42

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik – 22 733 72 45
Pracownicy –22 733 72 46-48

Wydział Komunikacji i Transportu
Naczelnik Wydziału – 22 733 73 00
Informacja i wydawanie dowodów rejestracyjnych – 22 733 73 01,04
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów – 22 733 73 02
Zawiadomienia i potwierdzenia – 22 733 73 06
Rejestracja, fax – 733 73 05
Kierownik Referatu Praw Jazdy – 22 733 73 15
Przyjmowanie wniosków i wydawanie praw jazdy – 22 733 73 08
Prawa Jazdy – 22 733 73 09
Fax – 22 733 73 10
Transport, Licencje i Zaświadczenia – 22 733 73 11-14

Filia Wydziału w Łomiankach
tel. 22 751 18 55, 22 751 16 55

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 22 731 70 03, telefon kom. +48 604 558 951

Zespół Planowania i Realizacji Budżetu
Skarbnik – 22 733 72 05
Pracownicy – 22 733 72 38

Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
tel. 22 733 72 13

Samodzielne stanowisko ds. zdrowia
tel. 22 733 72 68

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i remontów
tel. 22 722 72 70

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 22 733 72 80,81

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
tel. 22 733 72 82

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Sekretariat – 22 733 72 60
Biuro Podawcze (parter) – 22 733 72 61
Pracownicy – 22 733 72 62,63

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dyrektor – 22 733 72 50
Pokój przyjęć (parter) – 22 733 72 51
Główna Księgowa – 22 733 72 52
Pracownicy – 22 733 72 53, 54, 55

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Sekretariat – 22 733 72 90
Fax – 22 733 72 91

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Sekretariat – 22 733 73 33
Fax – 22 733 73 34
Biuro Podawcze (parter) – 22 733 73 36
Higiena żywności, żywienia – 22 733 73 25
Promocja zdrowia i oświata zdrowotna – 22 733 73 26
Higiena pracy – 22 733 73 27
Higiena komunalna – 22 733 73 28
Higiena szkolna – 22 733 73 29
Epidemiologia – 22 733 73 32
Zapobiegawczy nadzór sanitarny – 22 733 73 35
Księgowość – 22 733 73 31

Udostępnij