CPK – Budowa Węzła Kolejowego

Obwieszczenie – projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK”: Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2023 r. Dotyczy: projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK”